Po co komu wynalazki? Co pcha ludzkość do rozwoju? Czemu cywilizacje rozwijały się tam, gdzie się rozwijały?

Rozwój w świecie przyrody polega głownie na eliminacji rzeczy niepotrzebnych. Nieużywane narządy zanikają, rozwijają się te, które przystosowują zwierzę najlepiej do warunków, w których żyje. W populacjach zwierząt rozwój polega na ty, że przezywają najsilniejsi. To daje gwarancję, że przetrwa więcej osobników.
Ludzie, jako że kierują się rozumem, działają inaczej. Mamy możliwości, aby opiekować się słabszymi osobnikami, ludzie mniej przystosowani nie sa dla nas zagrożeniem. Rozwój medycyny pozwala na stworzenie warunków do życia nawet starszym osobom. Minęły czasy, kiedy to utarta zębów równała się śmierci głodowej. Tak to było w czasach, kiedy ludzie „zeszli z drzew”.
Rozwój człowieka zawsze następował gwałtownie, kiedy zostały zaspokojone jego podstawowe potrzeby. Kiedy nie musiał w trudzie i znoju zdobywać pożywienia, które ledwo starczyło do przeżycia?
To, dlatego ludzkość rozbijała się głownie w miejscach., Gdzie był dostatek żyznych gleb, gdzie nie było problemu ze zdobyciem pożywienia? Doliny rzek (Egipt) lub tereny o łagodnym i ciepłym klima cie (Grecja, Rzym). Wtedy człowiek mógł zająć się czymś innym niż przeżycie.

Co więc jest głównym motorem napędowym rozwoju cywilizacji? CZAS. Głównie chodzi o to, aby codzienne czynności wykonywane były ja najkrócej. Koło wynaleziona, aby szybciej przenosić z miejsca na miejsca większe ilości towarów. Kanały w Egipcie powstały po to, aby szybciej przygotować pola do uprawy roślin. Pasza dla zwierząt powstała po to, aby skrócić czas przyrostu masy. Możemy tak dalej. Rydwan, silnik parowy, żagle… I teraz najlepsze. Silnik elektryczny wcale nie jest najnowszym wynalazkiem. Co więcej przez sto lat od pierwszego zastosowania niewiele się zmięło. Pierwszy samochód elektryczny miał zasięg około 80 km i prędkość maksymalną około 100 km/h. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu udało się odrobinę zwiększyć zasięg (prędkości już nie bardzo). Natomiast pozostały problemy dalej nierozwiązywalne (czyli np. ładowanie).
Zobaczmy jak w tym czasie rozwinął się silnik spalinowy. Dlaczego? Bo to silnik spalinowy daje nam większą oszczędność czasu. Możemy dalej próbować sobie wmawiać, że przyszłością sa elektryki. Nie prawda. One nie są przyszłością. Gdzieś po prostu Chiny muszą sprzeda c swój towar.