Pewne sprawy za granicą wyglądają inaczej niż w Polsce. Na przykład zdobycie prawa jazdy w Warszawie w Polsce wymaga ukończenia kursu i zdania państwowego egzaminu. Na wyspach jest podobnie, ale są zasadnicze różnice. Nie ma żadnych wymagań dotyczących liczby godzin, które trzeba przejeździć, aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy tak jak jest to w Warszawie. Sam egzamin składa się z części pisemnej i z części praktycznej. Podczas części praktycznej nie ma placu manewrowego. Całość zdaje się na ulicach miasta.

Dla egzaminatora najważniejsze jest to, aby kandydat do otrzymania prawa jazdy nie stwarzał zagrożenia w ruchu i aby poruszał się płynnie. Same kursy w szkołach nauki jazdy są bardzo drogie, ale można legalnie uczyć się jeździć pod okiem innej osoby, która posiada ważne prawo jazdy. Nie musi ona być instruktorem. Co ciekawe dużą wagę egzaminatorzy przywiązują do tego, czy kandydat uważnie obserwuje co się dzieje w lusterkach podczas różnych manewrów (zmiana pasu czy też kierunku).