Legalne kierowanie pojazdami w kraju nie jest żadnym problemem. Wystarczy posiadać samochód i ważne prawo jazdy. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy chcemy jeździć po drogach biegnących przez inne państwa. Zasadniczo polskie prawa jazdy powinny być respektowane w każdym kraju, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy. Może się zdarzyć też tak, że zagraniczne prawa jazdy będą respektowane tylko przez określony czas, od przybycia kierowcy do danego państwa. Po upływie tego czasu (na przykład trzech miesięcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki) kierowca jest zobowiązany do wyrobienia sobie lokalnego dokumentu. W Europie jednak nie powinniśmy się tego bać. Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jej obywatele są traktowani na równi z pozostałymi europejczykami. Nawet nasze samochody nie muszą być zarejestrowane w polskich urzędach, by mogły legalnie spędzić całe swoje życie w obrębie naszych granic.