Najwięcej osób porusza się samochodami osobowymi. By to legalnie robić, należy posiadać ważne prawo jazdy warszawa kategorii B. By móc się o nie ubiegać, należy skończyć 18 lat oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych (alkoholizm, narkomania, wady wzroku itp.). By przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy warszawa, należy najpierw odbyć kurs na prawo jazdy warszawa. Na kursie otrzymuje się wiedzę teoretyczną, niezbędną do poruszania się po drogach, a także przystępuje się do lekcji praktycznych, gdzie pod okiem instruktora wyjeżdża się samochodem na drogi.

Pierwszy wyjazd „na miasto” jest ważnym i stresującym momentem. Większość kursantów w tej chwili ma za sobą tylko kilkanaście-kilkadziesiąt minut za sterami pojazdu. Kierowanie samochodem nie jest jednak aż takie straszne, jak się może wydawać. Po odbyciu kursu przystępuje się do państwowego egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po jego zdaniu wystarczy już tylko czekać na otrzymanie upragnionego prawa jazdy warszawa.

Prawo jazdy w innych krajach

Co kraj to obyczaj. Przysłowie te nie mówi tylko o oczywistych różnicach kulturowych w różnych krajach. Nawet zdobycie prawa jazdy w różnych państwach wygląda różnie. W Japonii egzamin teoretyczny składa się z 50 pytań typu prawda/fałsz. Gdy poprawnie odpowiemy na 45 z nich możemy przystąpić do praktycznego egzaminu. Po pozytywnym wyniku otrzymujemy tymczasowe prawo jazdy. Po otrzymaniu tego dokumentu, możemy prowadzić samochód w obecności innej osoby, która posiada ważne normalne prawo jazdy od 3 lat. Po zakończeniu tego „kursu” przystępujemy drugi raz do egzaminu państwowego. Tym razem w części teoretycznej jest 100 pytań typu prawda/fałsz. Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na 90 z nich. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku możemy odebrać normalne prawo jazdy. W Japonii, aby prowadzić samochody osobowe, trzeba podobnie jak w Polsce mieć ukończone 18 lat. Co ciekawe egzamin teoretyczny może być zdawany w 8 językach, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę liczbę obcokrajowców żyjących w Japonii.