Transport w dzisiejszym świecie odgrywa bardzo istotną rolę. Handel jest bardzo mocno rozwinięty i wiele towarów wymaga transportu z jednego miejsca na drugie, często na bardzo wielkie odległości. Najpopularniejszym transportem nadal pozostaje transport samochodowy. Większość towarów na świecie jest przewożona właśnie drogami kołowymi przy pomocy pojazdów samochodowych. Nadal jest to najbardziej skuteczny i najtaniej wychodzący transport. Wiele ludzi pracuje właśnie w tej branży – w transporcie.

 

Bardzo duży odsetek ludzi pracujących w transporcie na kontynencie europejskim stanowią Polacy, którzy chętnie pracują jako kierowcy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Coraz więcej osób z naszego kraju decyduje się na taką karierę. Czasami zdarza się, że przewożony towar nie jest towarem tradycyjnym. W takiej sytuacji mówimy o transporcie specjalistycznym. Do takiego transportu wykorzystywane być muszą pojazdy specjalistyczne, które są odpowiednio przystosowane do przewożenia specjalnego towaru. Często też w transporcie zdarza się, że jest do przewiezienia ładunek ponadgabarytowy. Dzieje się tak na przykład ze względu na konieczność ograniczenia kosztów transportu albo potrzebę szybkiego przewiezienia czegoś. Transport Europa jest bardzo rozwinięty i ciągle się rozwija.