Parametry techniczne oraz wyposażenie pojazdu

Z tej części dowiesz się jakie warunki musi spełnić pojazd pomocy drogowej i jakie musi mieć wyposażenie. Z pewnością musi posiadać w sygnał świetlny ostrzegawczy. Kolor tego sygnału będzie żółty. Widoczność ma sięgać 150 metrów ze wszystkich stron lawety. Samochód pomocy drogowej musi koniecznie mieć kabinę kierowcy albo nadwozie także koloru żółtego lub białego z żółtym pasem. Elementy te muszą być widoczne od razu. Pojazd ma rzucać się w oczy. W ustawie, dotyczącej pomocy drogowej, znajdują się również warunki techniczne oraz informacje o rodzaju nadwozia. Jest to niezbędne. Do wyposażenia samochodu zalicza się także hol giętki (dla motocykli) oraz gol sztywny (przeznaczony do holowania pojazdów), świetlny sygnał ostrzenia (żółtego koloru) i tylne światła, żeby pomoc drogowa była widoczna dla wszystkich. W sytuacji gdy na lawecie są części różnych urządzeń, które wystają poza kształt podwozia, wtedy muszą one być odpowiednio oznakowane (pasami w barwach czerwonych i białych). Także muszą one być wyposażone we właściwe światła barwy białej (widoczne z przodu samochodu) oraz barwy czerwonej (z tyłu pojazdu). Światła te muszą być tak ustawione, żeby nie oślepiały innych kierowców. To bardzo ważny aspekt z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze. Tak spełnione warunki są nieodzowne. Produkcja lawet odbywa się w zgodzie z właściwymi normami Unii Europejskiej. Muszą być całkowicie sprawne technicznie i mieć zrobiony przegląd techniczny. Tak samo, jak wszystkie auta, które uczestniczą w ruchu drogowym. Tak mówią ustawy, do których trzeba się stosować.

Pomoc drogowa i formalne wymagania

Pojazd spełniać musi wszystkie wymagania, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów, Sprawiedliwości oraz Obrony Narodowej.

W pojeździe bazowym musi mieć świadectwo homologacji. Ponadto kierujący lawetą powinien posiadać odpowiednie zaświadczenie, które wystawia stacja kontroli pojazdów i jest upoważniona do wykonywania badań technicznych. Wymagana jest między innymi dopuszczalna masa całkowita, odpowiednia maksymalna ładowność oraz pojazd musi oczywiście być dopuszczony do ruchu – w zgodzie z ustawą, która dotyczy ruchu drogowego.

Pojazd pomocy drogowej nie może mieć wad fizycznych ani też prawnych. Oprócz tego koniecznie ma spełniać określone warunki. Mowa o nich w ustawie, dotyczącym ruchu drogowego oraz w przepisach wykonawczych, które zostały wydane na bazie ustawy. Już teraz wiesz wszystko o aspektach prawnych i technicznych pojazdów pomocy drogowej.