Kiedy kursant, który decyduje się na przejście kursu na prawo jazdy spełni kryteria dopuszczenia do egzaminu, a więc odbędzie trzydziestogodzinny kurs jakim jest nauka jazdy, oraz tyle samo czasu poświęci na naukę teoretyczną może liczyć na to, że zostanie dopuszczony do egzaminu. Aby to się stało, musi 6złożyć niezbędne papiery i oczywiście uiścić opłatę w wysokości ponad 200 zł, jednorazowo. Jeśli nie zda, to musi uiścić ją ponownie. Egzamin zaczyna się od części teoretycznej – można zdawać obie części razem, czyli najpierw teoria, a za kilka minut praktyka, ale  wiele osób wybiera też opcję zdawania w różne dni, ponieważ jest to dla nich za dużo stresu naraz. Część teoretyczna wygląda po prostu jak sprawdzian. Określona liczba osób zostaje poproszona do sali, gdzie  znajduje się kilka komputerów oddzielonych od siebie tak, aby nikt nie mógł nikogo podglądać. Każdy ma tyle samo czasu na odpowiedzi na pytania wyświetlane na monitorze komputera. Jeśli zda, a więc odpowie prawidłowo na zadawane pytania, może przejść do części praktycznej, a więc jazdy samochodem.